Algemene vergadering

Beste handelaars,

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering van vzw Centrummanagement Beringen die zal plaatsvinden op dinsdag 23 januari 2024 in Het Voorste Huis. We heten iedereen welkom vanaf 18:00 om op het nieuwe jaar te klinken.
Laat ons zeker weten of je al dan niet aanwezig zal zijn. Deze vergadering is noodzakelijk om ons werkingsbudget voor 2024 goedgekeurd te krijgen. En daarvoor is jullie aanwezigheid vereist.

AGENDA
1) Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje
2) Voorstelling nieuwe Centrummanager
3) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag
3) Balans en resultatenrekening
4) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Centrummanager
Dave Willekens

Algemene Vergadering 2024