Algemene vergadering

Beste,

Graag nodigen wij u hiermee uit voor de Algemene Vergadering van vzw Centrummanagement Beringen die zal plaatsvinden op 7 februari 2023 om 18:30 in De Thier (Markt Beringen).
Laat ons zeker weten of je al dan niet aanwezig zal zijn. Deze vergadering is noodzakelijk om ons werkingsbudget voor 2023 goedgekeurd te krijgen. En daarvoor is jullie aanwezigheid vereist.

AGENDA
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag
3) Balans en resultatenrekening
4) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Centrummanager
Dave Willekens

Algemene Vergadering